Vølse

Vølse – Eit slags tradisjonsbrygg.
I tillegg til å vere det einaste ekte ordet som rimar på pølse, så var vølse eit objekt brukt i gamle norrøne fruktbarhetsritualer. Ein tørka hingstefallos gav styrke og vekst. Dette ølet er komplekst. Det er brygga med store delar røykmalt, godt med humle, einerlåg og einerbær. Det har også ligge og godgjort seg på eikechips, whisky og tyttebær. Resultatet er likevel balansert og leskande

Check in on Untappd