Limousin

Nokre vil kanskje seie at Limousin er symbolet på alt som er gale. Store, luksuriøse bilar og kyr berre eigna til kjøttproduksjon. For oss på Bjørnafjorden tar me gjerne for oss av alt som er godt. Som dette ølet som er så tungt humla at det knapt har plass til andre ingredienser.

Check in on Untappd