Fumadore

Me likar best nynorsk, men me går heller ikkje av vegen for å bruke utanlandsk. Dette ølet vert neppe eksportert til Portugal og me kjenner heller ingen portugisarar, så derfor tøffar me oss med dette namnet.

Check in on Untappd