Om oss

Velkomen til Bjørnafjorden Bryggeri

Bjørnafjorden Bryggeri er bygd på kjærleik til godt øl og handtverket det er å laga det. Vi er sikre på at så lenge ein ikkje let noko være til tilfeldigheitene, men streber etter kvalitet i alle ledd, så vil det vise seg i det produktet me lagar. Vi er eit lite bryggeri med lokale forankringar. Det vil og gjenspegle seg i namna på øla våre. Lokale stadsnamn og andre lokale figurar vil bli med på å gje ei kjensle av kvar me høyrer heime. Her på Osøyro, Noregs flottaste bygd.